Türkiye Sigorta'nın bedelsiz sermaye artırımı

Türkiye Sigorta A.Ş, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Sigorta'nın bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Yönetim kurulunun 09.05.2024 tarih ve 10/35 sayılı kararıyla genel kurul onayına sunulan ve 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan, şirketimizin 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayesinin, 3.838.476.637 TL (yüzde 330,47) bedelsiz artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda, geçmiş yıllar karlarından 3.838.476.637 TL'nin 06.06.2024 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı, aktarım sonrasında şirket sermayesinin 5.000.000.000 TL olduğu 11.06.2024 tarihli yeminli mali müşavirlik raporuyla tespit edilmiş olup, artırılan 3.838.476.637 TL sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına, sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye ve pay senetleri başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ve yeni şekliyle ilgili uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına, bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvuru yapılmasına ve ihraç belgesinin onaylandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, bu karar kapsamında söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve gerekli başvuruların yapılması için SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı